Over Kobra ...

1. Ontstaan
Kobra ontstond in 1996 in de schoot van een aantal lokale bedrijvenkringen rond Antwerpen met de idee het netwerk van elke kring open te trekken en te verruimen met het netwerk van de andere kringen.


Het gezamenlijke netwerk had en heeft tot op vandaag de dag tot doel:

  • de contacten en de samenwerking van de bedrijven en de bedrijfsverenigingen te stimuleren, te verbeteren en te bevorderen.
  • de onderlinge samenwerking tussen de bedrijven en de openbare besturen te stroomlijnen.


2. Activiteiten
Om deze contacten te leggen, te bevorderen en te onderhouden engageert Kobra zich jaarlijks tot de organisatie van één overkoepelend event rond een actueel thema dat zowel een politieke, economische als ondernemende grondslag kan hebben.

 

Verder wordt er onder de vlag van Kobra een gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie gehouden die door één van de bedrijvenkringen wordt georganiseerd mits een beurtrolsysteem.

3. Vandaag
Vandaag is Kobra uitgegroeid tot een netwerk- en infoplatform, waarbij communicatie, naast het oorspronkelijk doel, een belangrijke plaats heeft ingenomen. Communicatie staat voor het doorgeven van informatie rond de verschillende evenementen, georganiseerd door de onderliggende bedrijvenkringen enerzijds en anderzijds het communiceren van individuele acties, festiviteiten, jubilea, enz. van alle aangesloten leden van de verschillende kringen en dit ter verspreiding van hun zichtbaarheid en ter promotie van hun ondernemingschap.

 

Anderzijds is Kobra een grote promotor wat betreft duurzaamheid in alle aspecten waarbij, waar het kan, ingezet wordt op degelijk parkmanagement en dit met ondersteuning van POM Antwerpen.


Vandaag overkoepelt Kobra meer dan 700 bedrijven met een tewerkstelling die in de duizenden loopt.

4. Voka, Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland
Een ondernemingsnetwerk is een 'en-en' verhaal; is zorgen voor toegevoegde waarde, is samenwerken in het belang van de ondernemer.

 

Ondernemingschap zorgt er ten slotte voor dat onze welvaartstaat met al zijn sociale aspecten gevrijwaard blijft. In dit kader zijn er uiteraard nauwe banden met Voka en specifiek met de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland die een enorme toegevoegde waarde levert op vlak van studiewerk, opleiding , informatie, BTM, belangenverdediging en dit alles op internationaal niveau en in het belang van onze Antwerpse regio.

 

www.voka.be

Deel deze site via

Volg ons op

facebook en linked in