Historiek evenementen

 2018 (1 maart)

 

Is je ‘GDPR’ klaar op 25 mei 2018?

 

KOBRA nodigt u van harte uit op de uiteenzetting door Staatssecretaris Philippe de Backer over de nieuwe Europese privacyregels.

 

Op 25 mei 2018 treden er belangrijke nieuwigheden in de privacyregels in werking (de General Data Protection Regulation) Houdt u klantgegevens bij? Houdt u gegevens van uw leveranciers bij? Heeft u personeel en beschikt u dus over personeelsgegevens? Quasi elke onderneming, zelfstandige of KMO, zal zich in regel moeten stellen met de nieuwe regels.

 

 2015

 

Kobra/Pom: uitnodiging producten-voorstelling EBC  in Jachthoorn

China hunkert naar Europese producten waarbij kwaliteit en  authenticiteit gegarandeerd is.

Eurobrand Center werd hiervoor in het leven geroepen en ontfermt zich over de selectie van Europese producenten , zorgt voor een snelle en unieke logistiek  en zet deze producten onder een  garantielabel in de Chinese markt via een fysieke shopping mall van 76 000 m2 in de stad Chongqing en een overkoepelend e-commerce platform dat van daaruit opereert .

Wat betekent dit voor u: uw krijgt een toegang  tot een nieuwe afzetmarkt , u hoeft niet te investeren, logistiek gebeurd door Eurobrand Center en uw producten worden aangekocht .

Op maandag 18 mei willen we u het volledige project voorstellen in aanwezigheid van  Belgische en Chinese hoogwaardigheidsbekleeders.

De ‘ signing ceremony’ is voorzien voor  Diamani en Caluwé Artisan die reeds kozen voor dit samenwerkingsproject.

 Graag verzoeken wij u uw productfolio mee  te brengen  en vragen u om uw aanwezigheid per kerende te bevestigen met vermelding van naam en functie.

Uiteraard is deze uitnodiging bestemt voor de ceo, zaakvoerder, bedrijfsleider, eigenaar of verkoopsverantwoordelijke.

Deze Belgische –Chinese samenwerking is het gevolg van 6 jaar handelsbetrekkingen tussen de overheid van de stad Chongqing en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

 

 

2014

 

 

Walking dinner met gastsprekers - KOBRA

 

Luik 1:  Bedrijventereinmanagement in de praktijk door Dirk Maes.

 

We laten voor onze koepelorganisatie de eerste professionele parkmanager aan het woord. Professional Dirk Maes leidt ons vanuit zijn visie de wereld van gestructureerde en betaalde BTM in. Wat winnen we als bedrijf? Een verhaal van efficiëntie, kostenbesparing, professionalisering, duurzaamheid en netwerk! Aangaande subsidiëring wordt Dirk in zijn uiteenzetting geflankeerd door Daan Onkowidjojo van POM Antwerpen.

 

            Luik 2: City Logistics of slimme stadslogistiek door Marc Goossenaerts.

 

 De zogenaamde ‘lastmile’-distributie een zegen en zo ja voor wie? City Logistics als pilootproject onder de vleugels van Bpost. Superenthousiaste topman Marc Goossenaerts neemt ons mee in een verhaal van de toekomst dat vandaag wordt uitgerold .

 

_______________________________________________________________________________

 

2013

!Transport & Mobiliteit!

Dinsdag 12 november 2013

 

KOBRA ontvangt 2 gastsprekers. Europees parlementslid Philippe De Backer met als onderwerp “Transport en Economie”. Hij licht ons toe hoe Europa het Oosterweel-dossier bekijkt en wat de financiële gevolgen zijn door het getalm. Het economisch luik bevat zijn rapport van de kmo financiering, de verschillende financieringsinitiatieven van de Europese Commissie en op welke manier Vlaanderen haar rol hierin moet spelen.

 

De tweede gastpreker, Ir. Laurens Hermans, afdelingshoofd van Wegen en Verkeer, pikt in op het luik transport en mobiliteit van Philippe De Backer en geeft de laatste stand van zaken i.v.m. de actuele plannen rond de A102 & R11bis.

 

 

________________________________________________________________________________

 2011

Biodiversiteit en landschapszorg als hefboom voor regionale (economische) ontwikkeling

 

KOBRA ontvangt Ignace Schops. Hij is landschapsexpert, herpetologist en ceo van Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland. Ignace ontving in 2008 de ‘Goldman Environmental Prize’, ook wel de Groene Nobelprijs voor natuurbehoud genoemd, voor zijn inzet i.v.m. het eerste Nationaal Park Hoge Kempen. Hij werd in 2009 door het Europees Parlement aangeduid als internationaal ambassadeur voor biodiversiteit. KOBRA geeft Ignace graag het woord om ons in te wijden in biodiversiteit en wat het betekent in en voor ons leven.

 

 2010

Eric Van Hooydonck en 'the soft values of seaports'

 

KOBRA ontvangt Eric Van Hooydonk. Hij is professor maritiem recht aan de universiteit van Antwerpen, runt een advocatenkantoor gespecialiseerd in de juridische aspecten van havenbeheer en management en is daarnaast adviseur op vlak van publieke en private samenwerkingsprojecten voor stedelijke herontwikkeling in binnen- en buitenland.

 

Hij neemt ons mee in een boeiend en wel gedocumenteerd verhaal over de ‘zachte waarden van zeehavens’ of hun integratiepotentie op vlak van wonen, werken en vrijetijdsbesteding met uiteraard vooral reflectie op Antwerpen.

 

 2009

Johan Berte en het Zuidpool zero emission onderzoeksstation ‘Princess Elisabeth’

 

Johan (39 jaar) is projectleider van het wetenschappelijk onderzoeksstation Princess Elisabeth. Hij is de ontwerper van het onderzoeksstation, dat sinds enkele maanden operationeel is. Johan brengt een unieke getuigenis over zijn futuristische realisatie, een bron van inspiratie voor elke ondernemer.

 

 2008

Provinciegouverneur Cathy Berx

 2007

ENERGIE = ECONOMIE

Groene energie in bedrijven, hoe belangrijk, wat kunnen we zelf en hoe!

Kobra toonde hier zijn visionaire kant en bracht een onderwerp aan bod dat op dat moment bijna zo goed als onbesproken was.

 

In het kader van de opwarming van de aarde en de uitputting van de voorraden fossiele brandstoffen neemt de vraag naar alternatieve energie meer en meer toe. België is erg energieafhankelijk van het buitenland en dit zal in de (nabije) toekomst een enorme invloed hebben op onze concurrentiekracht. Met de vragen; wat zijn onze mogelijkheden, wat kunnen we zelf en hoe, zitten we snel op het terrein van zonne- en windenergie. (biomassa en warmtekracht worden ook even toegelicht). We nodigden sprekers uit om ons in te lichten over respectievelijk de mogelijkheden, netaansluiting, vergunningen en subsidies.

 

Sprekers: Xavier Eelen, head of marketing Suntechnics, Rudy Aerts hoofd infrastructuur en investeringen Eandis Provincie Antwerpen, Patrick De Klerck, Vlaams parlementslid en adviseur kabinet Van Mechelen.

Deel deze site via

Volg ons op

facebook en linked in